Triển khai Nghị quyết hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của người lao động ngành Y

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm, Công đoàn ngành Y tế đã chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các cấp trong toàn ngành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động. Việc triển khai Nghị quyết cần đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngành Y tế Hà Nội.

Trong thời gian tới, Công đoàn các cấp chủ động, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn vướng mắc và yêu cầu chính đáng của người lao động tại cơ sở; hàng năm tích cực tổ chức thực hiện “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”, “Tháng công nhân” nhằm nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo điều kiện lao động cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở. Tổ chức các hoạt động chăm lo vào các dịp Tết Nguyên đán, chương trình “Tết sum vầy”, trợ cấp cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tuyến đầu chống dịch; các hoạt động xã hội, từ thiện; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ “Qũy Vì người nghèo”…

Trong thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Thủ đô luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của các đoàn viên cũng như thăm hỏi, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết thêm, Công đoàn các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa; nâng cao chất lượng hoạt động “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, hoạt động văn hóa thể thao,…

Tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, tập trung vào phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”; tổ chức các hội thi, hội thao như “Điều dưỡng giỏi, thanh lịch”, “Hội thao sáng tạo tuổi trẻ”…; chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức Công đoàn các cấp theo hướng lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của các cấp Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia lần đầu. Trong đó đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Công đoàn; xây dựng và thực hiện chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2023 – 2028, thành lập Công đoàn cơ sở gắn với củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường và nâng cao chất lượng đoàn viên Công đoàn cơ sở.

Tiếp tục thực hiện phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp trong nữ đoàn viên và lao động nữ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hành phúc”, phấn đấu đạt “Gia đình tiêu biểu”. Ngoài ra, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động về dân số, gia đình, trẻ em.

Để làm tốt công tác này, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm yêu cầu các cấp Công đoàn cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, triển khai thực hiện một cách phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện, tránh dàn trải; tiếp tục phát huy tính tích cực, sáng tạo, trí tuệ của đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong hoạt động Công đoàn tại cơ sở.

 

Chủ đề liên quan:
Chia sẻ